fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Thông tư 111/2012/TT-BTC ĐM hàng hóa áp dụng hạn nghạch thuế

Thông tư 111/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 04/07/2012 danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan

Ngày hiệu lực: 18/08/2012

Xem & Download: Thông tư 111/2012/TT-BTC định mức hàng hóa áp dụng hạn nghạch thuế quan

Phạm vi điều chỉnh:

Mời bạn tải Thông tư 111/2012/TT-BTC để xem rõ phạm vi điều chỉnh

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Thông tư 80/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 111/2012/TT-BTC ngày 04/07/2012 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan 07/08/2014 Sửa đổi
1 Thông tư 188/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan 13/11/2009 Hết hiệu lực

 

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online