fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Thông tư 105/2014/TT-BTC về thu, nộp, biên lai và kinh phí NSNN

Thông tư 105/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính  ban hành ngày 07/08/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 153/2013/tt-btc ngày 31 tháng 10 năm 2013 của bộ trưởng bộ tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính

Ngày hiệu lực: 01/10/2014

Xem & Download: Thông tư 105/2014/TT-BTC về thu, nộp, biên lai và kinh phí NSNN

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Hiện thông tư Thông tư 105/2014/TT-BTC chưa có văn bản liên quan. Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý khách trong thời gian nhanh nhất

 

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online