fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Thông tư 104/2011/TT-BTC sửa đổi thuế đầu tư ra nước ngoài

Thông tư 104/2011/TT-BTC ban hành ngày 12/07/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài

Ngày hiệu lực: 26/08/2011

Xem & Download: Thông tư 104/2011/TT-BTC sửa đổi thuế đầu tư ra nước ngoài

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Thông tư 11/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài 05/03/2010 Bị sửa đổi
2 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 của Quốc hội
01/01/2009 Được hướng dẫn
3 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 của Quốc hội 01/01/2009 Được hướng dẫn
4 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 của Quốc hội 01/07/2006 Được hướng dẫn
5 Nghị định 106/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/09/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân 01/01/2011 Được hướng dẫn
5 Nghị định 121/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí 25/08/2007 Được hướng dẫn
5 Nghị định 17/2009/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 07 năm 2007 quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí 06/04/2009 Được hướng dẫn
5 Nghị định 78/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài 31/08/2006 Được hướng dẫn

 

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online