fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng

Thông tư 09/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành


Ngày hiệu lực: Thông tư 09/2016/TT-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2016 và thay thế Thông tư số 09/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn Mu hợp đồng thi công.


Xem & Download: Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng 

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

Phụ lục 4

Phụ lục 5

 


Phạm vi điều chỉnh: Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hp đồng thi công xây dựng công trình.


Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online