fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Thông tư 05/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công

Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 do Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng


Ngày hiệu lực: Thông tư 05/2016/TT-BXD có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2016 và thay thế Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

 


Xem & Download: Thông tư 05/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3


Phạm vi điều chỉnh: Thông tư 05/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công để quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bao gồm: tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu, giá xây dựng, giá hợp đồng, chỉ số giá xây dựng.


Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online