fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Thông tư 05/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định thuế TTDB

Thông tư 05/2012/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 16/03/2009 hướng dẫn thi hành nghị định số 26/2009/ND-CP và nghị định số 113 /2011/ND-CP ngày 8 tháng 12 năm 2011 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 26/2009/ND-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Ngày hiệu lực: 01/02/2012

Xem & Download: Nghị định 113/2011/ND-CP sửa đổi bổ sung ND 26/2009/NĐ-CP

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Nghị định 26/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 01/04/2009 Được hướng dẫn
2 Nghị định 113/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 01/02/2012 Được hướng dẫn
3 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 của Quốc hội 01/04/2009 Được hướng dẫn
3 Thông tư 64/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 01/04/2009 Hết hiệu lực

 

Từ khóa tìm kiếm:

  • quy dinh thue ttdb

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online