fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Thông tư 01/2016/TT-BXD quy chuẩn kỹ thuật về các công trình hạ tầng

Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 do Bộ Xây dựng ban hành về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật


Ngày hiệu lực: Thông tư 01/2016/TT-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2016 và thay thế Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, mã số QCVN 07:2010/BXD


Xem & Download: Thông tư 01/2016/TT-BXD quy chuẩn kỹ thuật về các công trình hạ tầng


Ban hành kèm theo Thông tư 01/2016/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Các công trình hạ tầng kỹ thuật”, mã số QCVN 07:2016/BXD, bao gồm 10 phần:

– QCVN 07-1:2016/BXD Công trình cấp nước;

– QCVN 07-2:2016/BXD Công trình thoát nước;

– QCVN 07-3:2016/BXD Công trình hào và Tuy nen kỹ thuật;

– QCVN 07-4:2016/BXD Công trình giao thông;

– QCVN 07-5:2016/BXD Công trình cấp điện;

– QCVN 07-6:2016/BXD Công trình cấp xăng dầu, khí đốt;

– QCVN 07-7:2016/BXD Công trình chiếu sáng;

– QCVN 07-8:2016/BXD Công trình viễn thông;

– QCVN 07-9:2016/BXD Công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng;

– QCVN 07-10:2016/BXD Công trình nghĩa trang.


Từ khóa tìm kiếm:

  • quy chuan ha tang do thi

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online