fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: xử phạt

Xử phạt về Chế độ kế toán, những điều Quý Bạn cần quan tâm?

Hỏi đáp kế toán
Hiện nay, trong quá trình thanh tra, kiểm tra thuế, các Đoàn kiểm tra thuế cũng thường quan tâm tới lĩnh vực kế toán và lập biên bản xử phạt hành chính khi Doanh nghiệp thực hiện sai quy định. Để hiểu rõ và đầy đủ về nội dung quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực...