fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: xử lý vi phạm đất đai

Nghị định 105/2009/NĐ-CP xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai

Nghị định
Đại lý thuế Hải Phòng cập nhật Nghị định 105/2009/NĐ-CP ban hành ngày 11/11/2009 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai...