fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: xây dựng

Quyết định 682/QĐ-TCHQ quy định nhiệm vụ Tổng cục Hải quan

Quyết định
Quyết định 682/QĐ-TCHQ quy định chức năng, nhiệm vụ các bộ phận thuộc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Tổng cục Hải quan thuộc Vụ Tài vụ- Quản trị...

Thông tư 01/2015/TT-BXD quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư
Thông tư 01/2015/TT-BXD ban hành ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng...

Nghị định 44/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch xây dựng

Nghị định
Nghị định 44/2015/NĐ-CP ban hành ngày 06/05/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng...