fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: tổng cục thuế

Quyết định 743/QĐ-TCT quy chế giải quyết tố cáo cơ quan thuế

Quyết định
Quyết định 743/QĐ-TCT ban hành ngày 20/04/2015 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy chế giải quyết đơn tố cáo tại cơ quan Thuế các cấp...

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo Thông tư 151/2014/TT-BTC

Thông tư
Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo Thông tư 151/2014/TT-BTC từ hướng dẫn của Tổng Cục Thuế. Đại lý thuế Hải Phòng cập nhật hướng dẫn kê khai thuế GTGT...