fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: tính thuế

Nguyên tắc tính thuế, khai thuế

Nguyên tắc tính thuế, khai thuế
Nguyên tắc tính thuế, khai thuế được hướng dẫn tại khoản 1, Điều 10. Quy định chung về khai thuế, tính thuế của Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC của Bộ Tài chính về Luật quản lý thuế như sau:...

Bán nhà: Chỉ một cách tính thuế 2%

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hiện hành thì có hai cách nộp thuế TNCN khi chuyển nhượng bất động sản. Nộp 2% trên giá bán hoặc là nộp 25% trên “thu nhập” (giá bán trừ giá vốn và các chi phí liên quan) nếu có chứng từ chứng minh....

Hướng dẫn kê khai, tính, nộp thuế GTGT

Hỏi đáp thuế
Luật thuế GTGT hiện hành quy định rất nhiều trường hợp về kê khai thuế GTGT, trong nội dung bài viết này, Chúng tôi chỉ đề cập tới trường hợp kê khai thuế GTGT (trường hợp thông thường, phổ biến) của 1 doanh nghiệp hạch toán độc lập, không có các đơn vị con, lựa chọn khai thuế GTGT theo...