fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Thuế XNK

Thông tư 59/2007/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 149

Thông tư
Thông tư 59/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/06/2007 hướng dẫn thi hành thuế xuất nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu...

Nghị định 149/2005/NĐ-CP thi hành luật thuế XNK

Nghị định
Nghị định 149/2005/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 08/12/2005 Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu...

Luật Thuế xuất nhập khẩu số 45/2005/QH11 của Quốc hội

Luật
Luật Thuế xuất nhập khẩu số 45/2005/QH11 quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam; hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới và hàng hóa mua bán, trao đổi khác được coi là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu...

Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế xuất nhập khẩu

Văn bản pháp luật
Cung cấp đầy đủ nhất văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Thuế xuất nhập khẩu. Đại lý thuế Hải Phòng hỗ trợ tra cứu văn bản luật Thuế xuất nhập khẩu...