fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Thuế XNK

Thuế thu nhập cá nhân kinh doanh 2016 theo công văn 1162/TCT-TNCN

Công văn
Công văn 1162/TCT-TNCN năm 2016 hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân trả lời công văn số 917/CT-TT&HT ngày 18/06/2015 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp...

Thông tư 44/2015/TT-BTC về thuế nhập khẩu mặt hàng ASEAN Hàn Quốc

Thông tư
Thông tư 44/2015/TT-BTC sửa đổi thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với một số nhóm mặt hàng ưu đãi đặc biệt ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018...

Thuế suất thuế nhập khẩu được hướng dẫn tại Thông tư 216/2015/TT-BTC

Thông tư
Thông tư 216/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Việt Nam - Lào...

Thông tư 05/2016/TT-BTC về nhập khẩu hàng hóa môi trường APEC

Thông tư
Thông tư 05/2016/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hóa môi trường trong APEC thuộc nhóm 84.19 và 84.21...

Thông tư 02/2016/TT-BCT thuế quan về muối và trứng gia cầm

Nghị định
Thông tư 02/2016/TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm ban hành ngày 11/03/2016...

Thông tư 51/2016/TT-BTC về thuế suất thuế nhập khẩu sắt hoặc thép

Thông tư
Thông tư 51/2016/TT-BTC sửa đổi danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe...

Nghị định 87/2010/NĐ-CP về Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Nghị định
Nghị định 87/2010/NĐ-CP về Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ...

Thông tư 42/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan

Thông tư
Thông tư 42/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh...

Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định sửa đổi về Thuế

Nghị định
Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các ND về thuế...

Thông tư số 126/2014/TT-BTC: Những hiệu quả thiết thực

Thông tư số 126/2014/TT-BTC: Những hiệu quả thiết thực
Ngày 28/8/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 126/2014/TT-BTC quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Sau một thời gian ngắn đi vào cuộc sống, những quy định mới của Thông tư đã phát...