fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được áp dụng theo Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BTC ngày 14/09/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp...

Hướng dẫn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Hướng dẫn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Theo Thông tư 21/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực từ 01/4/2016, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với công nghiệp hỗ trợ ...

Văn bản hợp nhất một số điều của Luật thuế TNDN

Luật
Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN (thuế thu nhập doanh nghiệp)...

Chi phí quà tặng, doanh nghiệp cần xử lý như thế nào?

Hỏi đáp chuyên môn
Trong năm, doanh nghiệp có mua quà tặng để tri ân khách hàng nhân ngày lễ, tết, kỷ niệm công ty... vậy chi phí quà tặng, doanh nghiệp cần xử lý ra sao...

Chuẩn mực 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
Cung cấp đầy đủ nhất Hệ thống chuẩn mực kế toán - Chuẩn mực 17 - Thuế thu nhập doanh nghiệp. Kế toán hải phòng hỗ trợ tra cứu Chuẩn mực kế toán 17 năm 2005...

Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn NĐ 218/2013/NĐ-CP

Thông tư
Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CPngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12 và Luật 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp...

Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế thu nhập doanh nghiệp

Văn bản pháp luật
Cung cấp đầy đủ nhất về văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Thuế thu nhập doanh nghiệp. Đại lý thuế Hải Phòng hỗ trợ tra cứu các văn bản pháp luật về Thuế thu nhập doanh nghiệp...

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12 của Quốc hội

Luật
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12 quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp....