fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Thuế thu nhập cá nhân

Công văn 801/TCT-TNCN hướng quyết toán thuế TNCN năm 2015

Công văn
Công văn 801/TT-TNCN ban hành ngày 02/03/2016 của Tổng cục thuế về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 và cấp mã số thuế cho người phụ thuộc do Tổng cục Thuế ban hành...

Một số lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2014

Một số lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2014
Trong năm 2014, chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) có một số thay đổi; Theo đó, ngày 10/10/2014, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 151/2014/TT-BTC nhằm cắt giảm một số thủ tục hành chính thuế, tiết kiệm thời gian và chi phí của Người nộp thuế (NNT). Việc quyết toán thuế (QTT) năm 2014 về...

Bán nhà: Chỉ một cách tính thuế 2%

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hiện hành thì có hai cách nộp thuế TNCN khi chuyển nhượng bất động sản. Nộp 2% trên giá bán hoặc là nộp 25% trên “thu nhập” (giá bán trừ giá vốn và các chi phí liên quan) nếu có chứng từ chứng minh....

Công văn 336/TCT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2013

Công văn
Công văn 336/TCT-TNCN ban hành ngày 24/01/2014 hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013...

Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế TNCN

Thông tư
Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 15/08/2013 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân 04/2007/QH12, Luật 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá...

Nghị định 106/2010/NĐ-CP bổ sung nghị định 85/2007/NĐ-CP

Nghị định
Nghị định 106/2010/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 28/10/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của chính phủ quy...

Luật 26/2012/QH13 sửa đổi bổ sung Luật Thuế TNCN

Luật
Luật 26/2012/QH13 của Quốc Hội khóa XIII ban hành ngày 22/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân 04/2007/QH12...

Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế thu nhập cá nhân

Văn bản pháp luật
Cung cấp đầy đủ nhất văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Thuế thu nhập cá nhân. Đại lý thuế Hải Phòng hỗ trợ tra cứu các văn bản pháp luật Thuế thu nhập cá nhân...