fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Thuế nhà thầu

Hướng dẫn tính thuế nhà thầu theo văn bản mới nhất

Hỏi đáp chuyên môn
Bài hướng dẫn được căn cứ theo Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (áp dụng từ 01/10/2014). Để giúp Quý Bạn dễ mường tượng về cách tính thuế nhà...

Báo động đỏ – Phạt thuế nhà thầu nước ngoài

Hỏi đáp thuế
Mặc dù thuế nhà thầu đã được Nhà nước Việt Nam quy định và áp dụng từ khá lâu (khởi nguồn là từ năm 1999 và văn bản được quy định rõ ràng, đầy đủ hơn là từ năm 2005), tuy nhiên, đến thời điểm này, còn rất nhiều các Doanh nghiệp có giao dịch với đối tác là tổ...

Thông tư 60/2012/TT-BTC về thuế nhà thầu áp dụng với người nước ngoài

Thông tư
Thông tư 60/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 12/04/2012 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam...

Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế nhà thầu

Văn bản pháp luật
Cung cấp đầy đủ nhất văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Thuế nhà thầu. Đại lý thuế Hải Phòng hỗ trợ tra cứu các văn bản pháp luật Thuế nhà thầu...