fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Thành lập doanh nghiệp

ThangLong-TDK-MB cam kết đồng hành cùng Cục Thuế hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020 ...

Hướng dẫn về vốn điều lệ khi thành lập Công ty Cổ phần

Những điều cần biết khi Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng
Hướng dẫn về vốn điều lệ khi thành lập Công ty Cổ phần được hướng dẫn tại điều 111, Luật Doanh nghiệp của Quốc hội, số 68/2014/QH13 quy định về vốn điều lệ khi Thành lập doanh nghiệp Cổ phần...

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp TNHH một thành viên

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lên
Hướng dẫn thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên, tư vấn hoàn thiện thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng...

Thủ tục đăng ký thành lập Công ty cổ phần

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lên
Hướng dẫn thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp công ty cổ phần, tư vấn hoàn thiện thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng...

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lên

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lên
Hướng dẫn thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên, tư vấn hoàn thiện thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng...

Tiêu chuẩn làm Tổng Giám đốc, Giám đốc của Doanh nghiệp

Những điều cần biết khi Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng
Những tiêu chuẩn làm Tổng Giám đốc, Giám đốc của các loại hình Doanh nghiệp - những điều cần biết khi thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng...

Khái niệm & đặc điểm Công ty TNHH một thành viên

Những điều cần biết khi Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng
Khái niệm & đặc điểm Công ty TNHH một thành viên, những điều cần biết khi bạn muốn thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng...

Quy định về con dấu của Doanh nghiệp

Những điều cần biết khi Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng
Quy định về con dấu doanh nghiệp là một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm lớn từ nhiều tổ chức, cá nhân, bạn cần nắm rõ khi thành lập doanh nghiệp...

Hướng dẫn về người đại diện pháp luật

Những điều cần biết khi Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng
Đại diện Pháp Luật là phạm trù được nhắc đến nhiều và đóng vai trò rất quan trọng trong một Doanh nghiệp. Hướng dẫn về người đại diện pháp luật khi TLDN...

Các vấn đề về thuế môn bài

Những điều cần biết khi Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng
Thuế môn bài là loại thuế trực thu - Người nộp thuế môn bài nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kinh doanh ở đâu thì nộp tại đó...