fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: tham số hệ thống

Khai báo tham số hệ thống phần mềm kế toán 3TSoft

Khai báo tham số hệ thống phần mềm kế toán 3TSoft
Tham số hệ thống có vai trò rất quan trọng vì nó ảnh hướng tới toàn bộ quá trình sử dụng phần mềm kế toán 3TSoft, hướng dẫn khai báo tham số hệ thống 3TSoft...