fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Soát xét báo cáo tài chính

Soát xét báo cáo tài chính nhằm mục đích quyết toán thuế

Soát xét báo cáo tài chính nhằm mục đích quyết toán thuế
Trong quá trình kinh doanh có những chứng từ, thủ tục, hóa đơn liên quan, doanh nghiệp đứng trước vấn đề phát sinh những chi phí không hợp lệ. Soát xét báo cáo tài chính nhằm mục đích quyết toán thuế là dịch vụ mà VNAA giúp doanh nghiệp của bạn loại bỏ những sai sót, đưa lợi ích về...