fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: quyết toán

Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm toán độc lập

Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn nhà nước
Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; chi phí kiểm toán độc lập được hướng dẫn tại điều 21, Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn nhà nước...

Hệ thống biểu mẫu – phụ lục thông tư 09/2016/TT-BTC

Biểu mẫu
Hệ thống phụ lục thông tư 09/2016/TT-BTC, tra cứu các phụ lục thông tư 09/2016/TT-BTC quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn nhà nước mới nhất...

Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn nhà nước

Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn nhà nước
Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước, sau khi hoàn thành hoặc dừng thực hiện vĩnh viễn...