fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: quyết toán thuế TNCN

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Tư vấn, hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân; các bước kê khai trên phần mềm, hoàn thiện hồ sơ nộp cho cơ quan thuế cho quyết toán thuế cá nhân...