fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Quy định chi tiết về năng lực của giám đốc quản lý dự án

Quy định chi tiết về năng lực của giám đốc quản lý dự án

Quy định chi tiết về năng lực của giám đốc quản lý dự án theo quy định của nghị định 59/2015/NĐ-CP và thông tư 16/2016/TT-BXD...