fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: phương pháp tính thuế

Bán hóa đơn cho DN chuyển đổi phương pháp tính thuế

Bán hóa đơn cho DN chuyển đổi phương pháp tính thuế
Ngày 12/11/2014, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 5003/TCT-CS, trả lời Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn việc bán hóa đơn cho các trường hợp chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT ...