fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: phiên dịch viên

[Hết hạn]-Tuyển dụng phiên dịch viên tại Hải Phòng – Đợt 2/2015

Tuyển dụng Phiên dịch viên tại Hải Phòng - Đợt 2/2015
Công ty TNHH Kế toán & Đại lý thuế Phúc Minh tuyển dụng phiên dịch viên tiếng Trung tại Hải Phòng, cơ hội việc làm cho các bạn phiên dịch viên tại Hải Phòng...

[Hết hạn] – Tuyển dụng Phiên dịch viên tại Hải Phòng – Đợt I/2015

Tuyển dụng Phiên dịch viên tại Hải Phòng - Đợt 2/2015
Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng tuyển dụng Phiên dịch viên tiếng Trung tại Hải Phòng đợt 1/2015. Cơ hội việc làm cho phiên dịch viên tại Hải Phòng...