fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: ngành nghề cấm kinh doanh

Danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh

Những điều cần biết khi Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng
Khi đăng ký kinh doanh, bạn cần quan tâm đến quy định của pháp luật yêu cầu một số danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh được quy định trong danh sách sau đây...