fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: mã số

Gỡ vướng trong quản lý mã số doanh nghiệp

Gỡ vướng trong quản lý mã số doanh nghiệp
được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã có công văn gửi các cục thuế xử lý một số vướng mắc khi thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật quản lý thuế....