fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: mã số thuế

Thông tư 127/2015/TT-BTC về cấp MST và phân công quản lý thuế

Thông tư
Thông tư 127/2015/TT-BTC ban hành ngày 21/08/2015 của Bộ tài chính về hướng dẫn cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành...

Những lỗi thường gặp khi nộp thuế và cách khắc phục

Những lỗi thường gặp khi nộp thuế và cách khắc phục
Người nộp thuế thường gặp phải những vấn đề chưa hiểu rõ về chỉ tiêu cần phải thể hiện khi nộp tiền, thiếu sự kiểm tra thông tin trên bảng kê nộp thuế...