fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: lương hưu

Chính sách Lao động – Tiền lương có hiệu lực trong tháng 03/15

Chính sách Lao động - Tiền lương có hiệu lực trong tháng 03/15
Trong tháng 03/2015, nhiều chính sách mới về Lao động – Tiền lương sẽ có hiệu lực như nâng lương hưu, trợ cấp BHXH cho cán bộ, công chức; điều chỉnh tiền lương, tiền công đóng BHXH; bồi dưỡng đi biển cho kiểm ngư viên… ...