fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: luật

Luật 70/2014/QH13 về xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội

Luật
Luật 70/2014/QH13 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh Quốc hội khóa XIII và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh...

Thông tư 199/2011/TT-BTC hướng dẫn bồi dưỡng, cấp chứng chỉ KTT

Thông tư
Thông tư 199/2011/TT-BTC ban hành ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng...