fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Luật thuế xuất nhập khẩu

Nghị định 149/2005/NĐ-CP thi hành luật thuế XNK

Nghị định
Nghị định 149/2005/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 08/12/2005 Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu...

Luật Thuế xuất nhập khẩu số 45/2005/QH11 của Quốc hội

Luật
Luật Thuế xuất nhập khẩu số 45/2005/QH11 quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam; hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới và hàng hóa mua bán, trao đổi khác được coi là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu...