fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Luật thuế thu nhập cá nhân

Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định Luật thuế TNCN

Nghị định
Nghị định 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 27/06/2013 quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân 04/2007/QH12 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân 26/2012/QH13...

Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 của Quốc hội

Luật
Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân....