fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: lao động

Quyết định 382/QĐ-LĐTBXH về Luật xử lý vi phạm hành chính

Quyết định
Quyết định 382/QĐ-LĐTBXH ban hành ngày 25/03/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch đẩy mạnh triển khai Luật xử lý vi phạm hành chính của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội...

Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xây dựng lương

Thông tư
Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH ban hành 22/04/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013...

Thông tư 16/2015/TT-BLĐTBXH quản lý người lao động

Thông tư
Thông tư 16/2015/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 22/04/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 75/2014/NĐ-CP ngày 28/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc...

Chính sách Lao động – Tiền lương có hiệu lực trong tháng 03/15

Chính sách Lao động - Tiền lương có hiệu lực trong tháng 03/15
Trong tháng 03/2015, nhiều chính sách mới về Lao động – Tiền lương sẽ có hiệu lực như nâng lương hưu, trợ cấp BHXH cho cán bộ, công chức; điều chỉnh tiền lương, tiền công đóng BHXH; bồi dưỡng đi biển cho kiểm ngư viên… ...