fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Kiểm toán tại hải phòng

Nghề kiểm toán – Tìm hiểu Nghề kiểm toán

Nghề kiểm toán
Tại Việt Nam, nghề kiểm toán mới chỉ được nhắc đến từ đầu thập niên 1990. Nhưng hiện nay nó được coi là một trong những nghề “nóng” nhất ở Việt Nam.Trong 10 năm tới, Bộ Tài chính đề ra mục tiêu tăng số lượng công ty kiểm toán với 20.000 kiểm toán viên. Bên cạnh đó, còn nhiều công ty...

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính hoàn thành là một trong các thế mạnh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kiểm toán của công ty Chúng tôi...

Soát xét báo cáo tài chính nhằm mục đích quyết toán thuế

Soát xét báo cáo tài chính nhằm mục đích quyết toán thuế
Trong quá trình kinh doanh có những chứng từ, thủ tục, hóa đơn liên quan, doanh nghiệp đứng trước vấn đề phát sinh những chi phí không hợp lệ. Soát xét báo cáo tài chính nhằm mục đích quyết toán thuế là dịch vụ mà VNAA giúp doanh nghiệp của bạn loại bỏ những sai sót, đưa lợi ích về...