fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: khai thuế

Quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế được hướng dẫn tại khoản 3, Điều 10. Quy định chung về khai thuế, tính thuế của Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC ...

Nguyên tắc tính thuế, khai thuế

Nguyên tắc tính thuế, khai thuế
Nguyên tắc tính thuế, khai thuế được hướng dẫn tại khoản 1, Điều 10. Quy định chung về khai thuế, tính thuế của Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC của Bộ Tài chính về Luật quản lý thuế như sau:...