fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: kê khai

Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh kê khai, nộp thuế TNCN khoán

Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh chỉ kê khai, nộp thuế TNCN theo phương pháp khoán từ ngày 01/01/2015
Các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh sẽ chỉ kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp khoán được ấp dụng từ 01/01/2015...