fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Kê khai thuế

HTKK 3.3.7 – Hỗ trợ kê khai thuế mới nhất

Phần mềm và tài liệu quyết toán thuế
Download Hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.3.7, ứng dụng khai thuế 3.3.7 đáp ứng dữ liệu hồ sơ thuế điện tử theo định dạng XML và các biểu mẫu mới nhất...

HTKK 3.3.6 – Hỗ trợ kê khai thuế mới nhất

Phần mềm và tài liệu quyết toán thuế
Download Hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.3.6, ứng dụng khai thuế 3.3.6 đáp ứng dữ liệu hồ sơ thuế điện tử theo định dạng XML và các biểu mẫu mới nhất...

Hướng dẫn nộp thuế môn bài bằng chữ ký số (chữ ký điện tử)

Hướng dẫn nộp thuế môn bài bằng chữ ký số (chữ ký điện tử)
Hướng dẫn nộp thuế môn bài bằng chữ ký số (chữ ký điện tử), sử dụng chữ ký số kê khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài qua mạng nhanh chóng, tiện lợi...

Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch HTKK 3.3.5

Phần mềm và tài liệu quyết toán thuế
Download nâng cấp ứng dụng HTKK 3.3.5, ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.3.5 đáp ứng dữ liệu hồ sơ thuế điện tử theo định dạng mới XML...

Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch HTKK 3.3.4

Phần mềm và tài liệu quyết toán thuế
Download nâng cấp ứng dụng HTKK 3.3.4, ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.3.4 đáp ứng dữ liệu hồ sơ thuế điện tử theo định dạng mới XML...

Ưu đãi lớn khi sử dụng dịch vụ chữ ký số

Chữ ký số tại Hải Phòng
Hướng dẫn, quy định kê khai thuế qua mạng cho phép người nộp thuế lập tờ khai và gửi cho Cơ quan thuế qua mạng internet mà không phải nộp hồ sơ thuế bằng giấy như trước đây. Giải pháp kê khai thuế đơn giản, nhanh chóng, tiết kiệm chi phí đi lại cũng như in ấn lưu trữ hồ...

Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.1

Phần mềm và tài liệu quyết toán thuế
Nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.1, ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.3.1 đáp ứng dữ liệu hồ sơ thuế điện tử theo định dạng mới XML...

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo Thông tư 151/2014/TT-BTC

Thông tư
Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo Thông tư 151/2014/TT-BTC từ hướng dẫn của Tổng Cục Thuế. Đại lý thuế Hải Phòng cập nhật hướng dẫn kê khai thuế GTGT...

Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.0

Phần mềm và tài liệu quyết toán thuế
Nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.0, ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.3.0 đáp ứng dữ liệu hồ sơ thuế điện tử theo định dạng mới XML...

Hướng dẫn kê khai, tính, nộp thuế GTGT

Hỏi đáp thuế
Luật thuế GTGT hiện hành quy định rất nhiều trường hợp về kê khai thuế GTGT, trong nội dung bài viết này, Chúng tôi chỉ đề cập tới trường hợp kê khai thuế GTGT (trường hợp thông thường, phổ biến) của 1 doanh nghiệp hạch toán độc lập, không có các đơn vị con, lựa chọn khai thuế GTGT theo...