fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Hợp đồng xây dựng

Chuẩn mực 15 – Hợp đồng xây dựng

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
Cung cấp đầy đủ nhất Hệ thống chuẩn mực kế toán - Chuẩn mực 15 - Hợp đồng xây dựng. Kế toán hải phòng hỗ trợ tra cứu, download Chuẩn mực kế toán 15 năm 2002...