fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Hỏi đáp thuế

Bạn đã biết? Các trường hợp bị ấn định về thuế

Hỏi đáp thuế
Điều 25, Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn về các trường hợp mà Cơ quan thuế có thể ấn định thuế phải nộp với người nộp thuế vi phạm trong các trường hợp sau:...

Vì sao chi phí của Quý vị bị loại khi quyết toán thuế TNDN?

Hỏi đáp thuế
Để trả lời được câu hỏi này, Quý vị cần nắm rõ và chắc chắn quy định hiện hành về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo hướng dẫn tại Điều 6 - Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số...