fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: hoàn thuế

Thông tư 94/2010/TT-BTC hoàn thuế GTGT nhập khẩu

Thông tư
Thông tư 94/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá xuất nhập khẩu...

Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế GTGT

Nghị định
Nghị định 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 18/12/2013 quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12...