fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: hoàn thuế GTGT

Kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hóa đơn viết tắt

Hỏi đáp chuyên môn
Có được kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với các hóa đơn viết tắt tên, địa chỉ trên hóa đơn GTGT không? Về vấn đề này, Chúng tôi xin trả lời các Bạn chi tiết trong bài viết...