fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: hóa đơn bất hợp pháp

Xử lý đối với trường hợp sử dụng bất hợp pháp hóa đơn

Xử lý đối với trường hợp sử dụng bất hợp pháp hóa đơn
Thời gian qua, trong quá trình hoạt động tư vấn, hỗ trợ các Doanh nghiệp, Chúng tôi nhận thấy có rất nhiều các Doanh nghiệp vướng vào tình trạng sử dụng bất hợp pháp hóa đơn do giao dịch với các Doanh nghiệp bỏ trốn, Doanh nghiệp có hành vi mua bán hóa đơn….và các Doanh nghiệp này đều bị...