fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: hộ kinh doanh

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn của hộ, cá nhân kinh doanh

Tổng cục Thuế hướng dẫn việc sử dụng hóa đơn của hộ, cá nhân kinh doanh
Tổng cục Thuế hướng dẫn việc sử dụng hoá đơn của hộ, cá nhân kinh doanh được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và các nghị đinh khác...