fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: hải quan

Quyết định 682/QĐ-TCHQ quy định nhiệm vụ Tổng cục Hải quan

Quyết định
Quyết định 682/QĐ-TCHQ quy định chức năng, nhiệm vụ các bộ phận thuộc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Tổng cục Hải quan thuộc Vụ Tài vụ- Quản trị...

Thông tư 38/2015/TT-BTC quy về thủ tục hải quan

Thông tư
Thông tư 38/2015/TT-BTC ban hành ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu...

Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định trị giá hải quan hàng XNK

Thông tư
Thông tư 39/2015/TT-BTC ban hành ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu...

Thông tư 42/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan

Thông tư
Thông tư 42/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh...

Thông tư 16/2015/TT-BLĐTBXH quản lý người lao động

Thông tư
Thông tư 16/2015/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 22/04/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 75/2014/NĐ-CP ngày 28/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc...

Thông tư 72/2015/TT-BTC về chế độ ưu tiên thủ tục hải quan

Thông tư
Thông tư 72/2015/TT-BTC ban hành ngày 12/05/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp...

Thủ tục hải quan xử lý hàng dư thừa

Thủ tục hải quan xử lý hàng dư thừa
Thủ tục hải quan xử lý nguyên vật liệu dư thừa, phế phẩm, phế thải, máy móc, thiết bị thuê mượn, các bước xử lý, chi tiết thực hiện được nêu trong bài viết ...