fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: giảm thuế

Quyết định 749/QĐ-TCT về quy trình miễn thuế, giảm thuế

Quyết định
Đại lý thuế Hải Phòng cập nhật quyết định 749/QĐ-TCT ban hành ngày 20/04/2015 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình miễn thuế, giảm thuế...