fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: dữ liệu

Chuẩn hóa bộ dữ liệu về FDI

Chuẩn hóa bộ dữ liệu về FDI
Từ 1/1/2015, bộ cơ sở dữ liệu về đầu tư nước ngoài sẽ bắt đầu được tạo lập tại 14 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây sẽ là công cụ hỗ trợ quan trọng cho cả cơ quan quản lý nhà nước và các nhà đầu tư trong hoạch định kế hoạch....