fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: dự án hoàn thành

Hệ thống biểu mẫu – phụ lục thông tư 09/2016/TT-BTC

Biểu mẫu
Hệ thống phụ lục thông tư 09/2016/TT-BTC, tra cứu các phụ lục thông tư 09/2016/TT-BTC quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn nhà nước mới nhất...

Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn nhà nước

Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn nhà nước
Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước, sau khi hoàn thành hoặc dừng thực hiện vĩnh viễn...

Quy trình kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành

Quy trình kiểm toán xây dựng cơ bản
Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K - Chi nhánh miền bắc giới thiệu về quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành...