fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: đặt tên cho công ty

Sẽ có cả vạn cái tên “cấm kỵ” không được lấy làm tên cho công ty

Sẽ có cả vạn cái tên “cấm kỵ” không được lấy làm tên cho công ty
Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh vừa ký và ban hành thông tư 10/2014/TT-BVHTTDL. Theo thông tư này, từ ngày 25/11/2014, nếu chủ doanh nghiệp ngưỡng mộ một danh nhân nào đó và muốn đặt tên cho doanh nghiệp thì cũng không thể vì việc này sắp bị cấm....