fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Đại lý thuế

Đại lý thuế – Những lợi ích mà doanh nghiệp bỏ quên

Đại lý thuế - Những lợi ích mà doanh nghiệp bỏ quên
Đại lý thuế thực hiện các thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, lập hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế của người nộp thuế ...

Quyết định 749/QĐ-TCT về quy trình miễn thuế, giảm thuế

Quyết định
Đại lý thuế Hải Phòng cập nhật quyết định 749/QĐ-TCT ban hành ngày 20/04/2015 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình miễn thuế, giảm thuế...

Nghị định 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ

Nghị định
Đại lý thuế Hải Phòng cập nhật Nghị định 45/2011/NĐ-CP ban hành ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và một số hệ thống pháp luật Thuế khác...

Thuế TNCN với chuyển nhượng chứng khoán và bất động sản

Thuế TNCN với chuyển nhượng chứng khoán và bất động sản
Từ năm 2015, chỉ còn một mức thuế suất thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán và bất động sản - Đại lý thuế Hải phòng cập nhật tin tức thuế TNCN mới...

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12 của Quốc hội

Luật
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12 quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp....