fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Công văn 916/TCT-CS

Công văn 916/TCT-CS triển khai luật Thuế TTDB

Công văn
Công văn 916/TCT-CS của Tổng cục thuế ban hành ngày 17/03/2009 triển khai thực hiện Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 27/2008/QH12...